O programe
Roots & Shoots

Sprievodné aktivity a projekty

Nadácia Green Foundation každoročne inovuje ponuku svojich (vzdelávacích, informačných či zážitkových) aktivít, ktoré umožňujú participujúcim žiakom a pedagógom rozvíjať nové zručnosti alebo navzájom zdieľať skúsenosti.

Aktivity

Medzinárodné kampane

Celosvetový Jane Goodall Inštitút ponúka pre žiacke tímy zapojené do programu Roots & Shoots príležitosť stať sa súčasťou medzinárodných kampaní. Žiaci po celom svete prijímajú globálne výzvy a malými krokmi prispievajú k zmene k lepšiemu. Každoročne sa organizujú rozličné aktivity na Deň mieru, Bezodpadový november a Deň Zeme

Roots & Shoots aktivity

Celonárodná žiacka konferencia

Dôležitou súčasťou programu Roots & Shoots Slovakia sú takisto každoročné celonárodné žiacke konferencie, kde sa stretávajú všetky školské tímy, aby odprezentovali svoje komunitné projekty za uplynulý rok. Formát peer to peer umožňuje rovesníkom vzájomné zdieľanie skúseností, ako aj inšpiráciu do budúcich ročníkov. Každý účastník programu získava oficiálny certifikát Roots & Slovakia o úspešnom absolvovaní programu. 

Celonárodná žiacka konferencia

Letná škola

Letná škola je určená pre žiakov Roots & Shoots Slovakia, ako aj ďalších mladých aktívnych ľudí, zapojených do podobných programov u nás alebo v zahraničí. Prebieha formou zážitkového pobytu, ktorý vytvára priestor pre tvorbu inovatívnych projektov, zameraných na zlepšenie životného prostredia alebo spoločnosti. Je zároveň ideálnou príležitosťou pre čerpanie inšpirácií, vytváranie siete kontaktov či nových priateľstiev.

Letná škola

Projekty

Together for Climate

Od roku 2021 do roku 2024 budeme spolupracovať so zahraničnými partnermi Jane Goodall Institute (Rakúsko) a Nesehnutí (Česko) na medzinárodnom projekte ERASMUS+, ktorý prináša nové riešenia a inovácie pre mladých, ktorí sa chcú klimaticky angažovať. V rámci tohto projektu sme rozšírili našu metodiku Roots & Shoots aj na vysoké školy a pilotný projekt skúšame na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Viac info už čoskoro.

Leaders in Education for Sustainable Development

Od roku 2019 do roku 2021 sa nadácia Green Foundation zapojila do medzinárodného projektu ERASMUS+ v spolupráci s organizáciami SEV Sever (Česko) a Jane Goodall Institut (Rakúsko). Projekt sa zameriaval na tvorbu novej metodiky pre pedagógov a konzultantov, venujúcim sa komunitnému učeniu v oblasti výchovy k udržateľnému rozvoju.

Príručka pre konzultantov – Ako na service learning prostredníctvom kolegiálnej podpory
Príručka pre vzdelávateľov – Ako spolupracovať s tímom vzdelávateľov pri realizácii servisných projektov
Príručka pre vzdelávateľov a konzultantov – Online tipy pri príprave a realizácii servisných projektov prostredníctvom kolegiálnej podpory

Mladí Ambasádori Klímy

Od roku 2020 sme pre našich absolventov Roots & Shoots programu poskytovali možnosť zapojiť sa do medzinárodného projektu Climate Game On. V spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením sme vyvinuli projekt Ambasádori klímy, kde mladí ľudia s našou metodickou a finančnou podporou môžu vytvárať individuálne projekty na podporu klímy. Viac info tu – www.gameon.broz.sk

Mladí ambasádori klímy

Všetky aktivity programu Roots & Shoots sú vďaka našim sponzorom poskytované školám zadarmo.