O programe
Roots & Shoots

Ako prebieha Roots & Shoots na školách?

Program Roots & Shoots Slovakia je po svojej metodickej stránke koncipovaný na dva ročníky (školské roky). Školám odporúčame zaviesť program do svojho kurikula v rámci prierezovej témy Environmentálna výchova alebo jedným z nižšie uvedených spôsobov:

1. ročník

Nadácia Green Foundation poskytuje všetkým registrovaným školám počas prvého ročníka zapojenia intenzívnu podporu, postavenú na troch základných pilieroch:

  1. metodická podpora (metodickú príručku s aktivitami a ďalšie potrebné materiály)
  2. finančná podpora (mini-granty v hodnote 400 € pre všetky úspešné obhájené žiacke projekty),
  3. koordinačná podpora (pravidelné konzultácie s pedagógmi, workshopy pre žiakov, prepojenie škôl a samospráv, firiem, expertov)

Metodika programu, spočívajúca v 4 krokoch:

2. ročník

V druhom ročníku (voliteľný) pracujú žiacke tímy na svojich pôvodných komunitných projektoch (zvyšovanie kvality projektov po materiálnej a obsahovej stránke) alebo pracujú na nových témach (v súlade s metodikou Roots & Shoots). 

Žiaci získavajú príležitosť rozvíjať nové kompetencie (ako napr. digitálne kompetencie, finančná gramotnosť atď.) V druhom ročníku ponúkame pre školy možnosť absolvovať  kurz crowdfundingu, na ktorom sa učia vytvárať vlastné videá, články a online kampane, umožňujúce získavať finančné prostriedky pre ich súčasné i budúce projekty. Spolupracujeme s Mladými reportérmi a Startlabom – so slovenskou platformou, kde si žiaci môžu zverejniť svoje projekty a získavať na ne financie. Pozrite si predchádzajúce projekty TU.