Roots & Shoots Slovakia

Roots & Shoots Slovakia je vzdelávací program nadácie Green Foundation určený pre základné a stredné školy na Slovensku, inšpirovaný globálnym programom Jane Goodall Inštitútu. Podnecuje záujem mladých ľudí o problémy svojho okolia, učí ich vytvárať si svoje vlastné projekty a prinášať skutočné riešenia a vychováva z nich tzv. súcitných lídrov, nositeľov pozitívnych zmien.

Príklady dobrej praxe si môžete
pozrieť v katalógoch projektov:

Celonárodné žiacke konferencie Roots & Shoots

Dôležitou súčasťou programu Roots & Shoots Slovakia je aj každoročná celonárodná žiacka konferencia, kde sa stretávajú všetky školské tímy, aby odprezentovali svoje komunitné projekty za uplynulý rok. Pozrite si videá z minulých ročníkov nižšie:

Žiacka konferencia 2019

Žiacka konferencia 2018

Aktuálne

Chcem prispieť

Všetky naše aktivity ponúkame pre školy zadarmo vďaka našim sponzorom a darcom. Aj vy môžete podporiť našu prácu a pomôcť jednorazovým alebo pravidelným darom. Ďakujeme! Tím R&S.

IBAN: SK71 1100 0000 0029 4601 7654
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Chcem odoberať newsletter

Ak chcete mať prehľad o našich aktivitách neváhajte a prihláste sa prostredníctvom vašej emailovej adresy, na ktorú vám budeme pravidelne raz za štvrťrok zasielať info správy.