Možnosti zapojenia

Registračný formulár pre školy

Súčasne týmto dávam podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním vyššie uvedených osobných údajov na účel zasieľania informácií o vzdelávacích aktivitách programu Roots & Shoots Slovakia organizovaných nadáciou Green Foundation. Súhlas dávam prevádzkovateľovi Green Foundation so sídlom na Búdkovej 22, 811 04 Bratislava, IČO 5010228. Nadácia Green Foundation ručí za to, že uvedené osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe a nebudú použité na iný účel. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Registračný formulár pre školy môžete vyplniť kedykoľvek počas roka, nie je záväzný. Po jeho zaslaní Vás budeme kontaktovať s bližšími informáciami. 

V prípade, že máte záujem sa spolupodieľať akýmkoľvek spôsobom na prípravách vzdelávacieho programu Roots & Shoots, sledujte naše ponuky na www.dobrovolnictvoba.sk