O programe
Roots & Shoots

Čo je Roots & Shoots?

Na základe inšpirácie globálnym vzdelávacím programom Jane Goodall‘s Roots & Shoots prinášame do slovenských škôl jedinečnú metodiku založenú na princípoch service learning (komunitného učenia), ktorá pomáha rozvíjať žiacke kompetencie pre život v udržateľnej spoločnosti.

Už v samotnom názve programu môžeme vidieť jeho podstatu – Roots & Shoots – v preklade „Korene a výhonky“, ktoré metaforicky pomenúvajú silu mladých ľudí meniť veci k lepšiemu. Program Roots & Shoots Slovakia je ušitý na mieru našim žiakom a pedagógom, je zameraný predovšetkým na rozvoj kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja. Všetky aktivity, workshopy, konzultácie, kurzy či školenia sú pre školy, účastníkov programu (žiakov a pedagógov) zadarmo.

Hlavným cieľom je podnecovať záujem mladých ľudí o problémy svojho okolia a viesť ich k tzv. súcitnému líderstvu, aby mohli svojim konaním vytvárať lepší svet. Program umožňuje žiakom rozvíjať kľúčové kompetencie (napr. strategické myslenie, komunikačné zručnosti, schopnosť riešiť problémy a spolupracovať, atď.). 

Základnou výzvou programu je pretaviť žiacke znalosti a skúsenosti z jednotlivých predmetov do projektu, ktorý reálne pomôže miestnej komunite. Žiaci sa naučia identifikovať kľúčové problémy svojej obce a následne prinášať riešenia v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja (Agenda 2030). Na svojich projektoch spolupracujú s miestnou samosprávou, zapájajú firmy, inštitúcie, rodičov, susedov a známych.

Kľúčovú úlohu zohrávajú aj učitelia – tzv. facilitátori, ktorí sprevádzajú tímy na ceste projektom – vedú so žiakmi diskusie, pýtajú sa ich na ich názory, v prípade potreby sa ich snažia naviesť na správne riešenie. Vytvárajú príjemné a bezpečné prostredie, v ktorom je priestor pre sebarealizáciu, reflexiu, ako aj riešenie individuálnych problémov. Príprava pedagógov prebieha prostredníctvom akreditovaného inovačného školenia v oblasti environmentálneho vzdelávania a výchovy k udržateľnému rozvoju.  

Chcete Vašu školu prihlásiť do programu Roots & Shoots?